Malo o audi istoriji

Odgovori
Korisnikov avatar
jevrem
Administrator
Administrator
Postovi: 8275
Pridružio se: 9 years ago
Lokacija: Smederevska Palanka
Kontakt:

Malo o audi istoriji

Post od jevrem » 9 years agoAudi A3 1.8T 1997. 110kw

Korisnikov avatar
jevrem
Administrator
Administrator
Postovi: 8275
Pridružio se: 9 years ago
Lokacija: Smederevska Palanka
Kontakt:

Odg: Malo o audi istoriji

Post od jevrem » 9 years ago

Evo malo istorije Audija!
Znamo da je AUDI nastao ujedinjenjem cetri proizvodjaca u jednu celinu. A to su bili Audi, DKW, Horch i Wanderer, cije ujedinjenje je okončano 1932.

AUDI:
Godine 1909. August Horh (Horch) je u Cvikauu (Zwickau) osnovao svoje prvo preduzeće. Latinski prevod njegovog prezimena Horch u Audi aktuelan je na tržištu od 1910. godine. Audi se prevashodno okrenuo proizvodnji automobila više klase. Uspesima koji su privukli pažnju na internacionalnim alpskim trkama u Austriji (od 1912. do 1914.) utemeljen je uspešan i elitistički ugled marke.

DKW:
J?rgen Skafte Rasmusen (Jürgen Skafte Rassmussen) je 1916. u Čopauu (Zschopau) počeo sa eksperimentalnim konstruisanjem vozila na parni pogon. Preduzeće koje je 1919. promenilo naziv u Zschopauer Motorenwerke preorijentisalo se na proizvodnju malih dvotaktnih motora. Godine 1928. na tržištu se pojavio prvi mali automobil marke DKW. Osnova za obnovu Auto Union-a u Ingolštatu (Ingolstadt) posle 1945. bili su motocikli i automobili marke DKW.

HORCH:
Iako se odvojio od firme Horchwerke osnovane 1904. August Horh je ipak utemeljio njenu filozofiju: ustanovljeni cilj bio je proizvodnja samo snažnih i kvalitetnih automobila. Taj princip marka je zadržala i u decenijama koje su sledile. Automobili Horch su bili vrhunsko dostignuće automobilske industrije, bili su vodeći na tržištu automobila luksuzne klase i otelotvorenje izvanrednog kvaliteta.


WANDERER:

Mehaničari Johan Baptist Vinklhofer (Johann Baptist Winklhofer) i Rihard Adolf Jenike (Richard Adolf Jaenicke) su u Kemnicu (Chemnitz) od 1885. rukovodili radionicom za bicikle. Počev od 1896. naziv firme je glasio Wanderer Fahrradwerke AG. Prvi motocikl proizveden je 1902. a 1913. je usledio prelazak na proizvodnju automobila. Kao četvrti krug, Wanderer je od 1932. pripojen novoosnovanoj firmi Auto Union AG.
Audi A3 1.8T 1997. 110kw

Korisnikov avatar
jevrem
Administrator
Administrator
Postovi: 8275
Pridružio se: 9 years ago
Lokacija: Smederevska Palanka
Kontakt:

Odg: Malo o audi istoriji

Post od jevrem » 8 years ago

How DKW changed the automotive world

The first Audi advertising with the ‘Vorsprung durch Technik’ slogan appeared 40 years ago, in 1971. Even then this technical leadership claim was well and truly justified. If we look back another 40 years we find DKW, one of the companies that later became Audi, introducing its F1 model at the 1931 International Automobile Exhibition in Berlin – the world’s first high-volume production car with front-wheel drive.

Jörgen Skafte Rasmussen acquired a majority shareholding in Audi Werke AG of Zwickau, Germany in August 1928. He planned to stimulate sales by installing his eight-cylinder engines in the large Audi models, but competition from America was strong, and during the world economic crisis from the end of 1929 onwards Audi found itself facing increasingly severe financial problems. A new product with greater market appeal was urgently needed to ensure the company’s survival.

In October 1930 Rasmussen decided that an entirely new small car should be developed in the shortest possible time. Its design was to be based on the water-cooled DKW twin-cylinder motorcycle engine, with front-wheel drive and a lightweight steel chassis frame. Rasmussen allowed the designers only six weeks to finish their work. The ‘F1’ project was successful, and the new DKW front-wheel-drive model had its first test run at the end of November 1930. DKW exhibited it at the Berlin IAA Motor Show in February 1931, and it rapidly became a sales success. Various versions went on sale, and the F1 was soon the Auto Union’s top-selling model. By the time production ceased in 1942 about 270,000 had left the Audi assembly lines.

DKW cars with front-wheel drive also formed the basis for reconstruction of the Auto Union in West Germany after the Second World War. Between 1949 and 1966 the Ingolstadt and Düsseldorf factories (Düsseldorf until 1962) built no fewer than 887,000 DKW passenger cars before production switched over to the new Audi model range first shown to the public in the summer of 1965.

The very last DKW passenger cars, however, saw the light of day far from their country of origin. Auto Union models continued to be built under licence in Argentina and Brazil until 1968.


izvor: http://www.audi.com
Audi A3 1.8T 1997. 110kw

Dača

Odg: Malo o audi istoriji

Post od Dača » 8 years ago

Ćuti dobro je da svi znamo engleski :)

Korisnikov avatar
jevrem
Administrator
Administrator
Postovi: 8275
Pridružio se: 9 years ago
Lokacija: Smederevska Palanka
Kontakt:

Odg: Malo o audi istoriji

Post od jevrem » 8 years ago

Imas mali milion prevodilaca na internetu :D
Audi A3 1.8T 1997. 110kw

Dača

Odg: Malo o audi istoriji

Post od Dača » 8 years ago

Како ДКВ променио ауто свету

Прво Ауди оглашавања са "Ворспрунг дурцх Тецхник" слоганом појавио пре 40 година, у 1971. Чак и тада ово техничко вођство захтев је добро и заиста оправдано. Ако се осврнемо уназад још 40 година смо пронашли ДКВ, једна од компанија које је касније постала Ауди, уводећи своју Ф1 модела у 1931 Међународна изложба аутомобила у Берлину - први светски великог обима производње аутомобила са предњом вучом.

Јорген Скафте Расмусен купио већински удео у Ауди Верке АГ у Звицкау, Немачка у августу 1928. Он је планирао да стимулише продају постављањем свог осам цилиндара у великој Ауди моделе, али конкуренција из Америке била је снажна, а за време светске економске кризе од краја 1929 па надаље Ауди нашла се суочавају све озбиљне финансијске проблеме. Новог производа на тржишту са већом жалба хитно потребно да се обезбеди опстанак компаније.

У октобру 1930 Расмусен је одлучио да потпуно нови мали аутомобил се развија у најкраћем могућем року. Његов дизајн је требало да буде заснована на воденим хлађењем ДКВ Твин-цилиндрични мотор мотор, са погоном на предње точкове и лагани челичне шасије. Расмусен дозвољено дизајнери само шест недеља да заврше свој рад. "Ф1" пројекат био успешан, као и нови предњи ДКВ-погон модела је своју прву пробу на крају новембра 1930. ДКВ је излагао на Берлинском сајму ИАА Салону аутомобила у фебруару 1931, и брзо је постао продајни успех. Различите верзије пуштен у продају, а Ф1 је убрзо Ауто уније најпродаванијих модела. До тренутка када је престала производња у 1942 око 270.000 напустило Ауди линије.

ДКВ возила са погоном на предње точкове, такође формирала основу за реконструкцију Ауто Унион у Западној Немачкој после Другог светског рата. Између 1949 и 1966 Инголштат и Дизелдорфу фабрика (Диселдорф до 1962) подигнута не мање од 887.000 путничких аутомобила пре него што ДКВ производњу пребацио на нови Ауди асортиман модела први пут приказан јавности у лето 1965.

Последњег ДКВ путничких аутомобила, међутим, угледао светлост дана далеко од своје земље порекла. Ауто Унион модела и даље да се гради под лиценцом у Аргентини и Бразилу до 1968.

Odgovori
 • Slične teme
  Odgovora
  Pogledano
  Poslednji post
 • Audi hrom retrovizori Audi A6 C7(4G) 2011-2018
  od Nemanja » 9 months ago » u Auto delovi
  1 Odgovora
  5386 Pogledano
  Poslednji post od Nemanja
  9 months ago
 • Audi a6 c5 ecu ABS
  od NikolaPNn » 11 months ago » u Problemi i saveti
  1 Odgovora
  3413 Pogledano
  Poslednji post od BobanNB
  11 months ago
 • Audi A4 B9 8W
  od 951MAX » 11 months ago » u A4 2015- B9 typ 8W
  2 Odgovora
  3324 Pogledano
  Poslednji post od jevrem
  11 months ago
 • Audi A3 1.8T
  od Djuka1993 » 6 months ago » u A3 1996-2003. Typ 8L
  2 Odgovora
  2086 Pogledano
  Poslednji post od Djuka1993
  5 months ago
 • Audi q5
  2 Odgovora
  1009 Pogledano
  Poslednji post od Nemanja
  9 months ago

Povratak na “Audi istorijat”